Nepieciešamie dokumenti (izņemot transfera pakalpojumu): pase, vadītāja apliecība, derīga kredītkarte
 
Apmaksas veidi: skaidrā nauda, kredītkarte, bankas pārskaitījums
 
Maksājot skaidrā tiek atstāts depozīts sākot no 250 EUR līdz 900 EUR
 
Automašīna tiek izīrēta tīra un ar pilnu degvielas tvertni. Atgriežot automašīnu netīru tiek uzlikts sods 15-29 EUR. Par katru trūkstošo degvielas litru tiek aprēķināts 1,50 EUR + 20 EUR uzpildīšanas maksa
 
Visas automašīnas ir apdrošinātas ar OCTA un KASKO ar klienta pašrisku 1000 EUR. Klients var samazināt savu pašrisku par papildus samaksu
 
Automašīna tiek atgriezta tur pat kur tiek izīrēta, ja cits nav minēts līgumā. Automašīnu var atgriezt jebkurā citā vietā par papildus samaksu (ir iespēja atstāt automašīnu citās Eiropas pilsētās)
 
Cena ir par 24 h. Par katru nākamo stundu nāk 10 EUR piemaksa. Ja automašīna netiek atgriezta 2 stundu laikā tiek aprēķināts pilnas dienas maksa
 
Autonoma piedāvā aprīkojumu par papildus samaksu (GPS, bērnu sēdeklis, SKI box)
 
Automašīnu var izmantot tajā valstī, kur tā tiek iznomāta, ja cits nav norunāts līgumā
 
Visus ātruma pārkāpuma un nepareizās stāvvietas sodus apmaksā automašīnas īrnieks

Auto piegāde Rīgā 7 EUR (vienā virzienā) uz Jūrmalu 10 EUR(vienā virzienā)
 
Visi citi noteikumi ir norunāti automašīnas īres līgumā

Klienta tiesības un pienākumi

Klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu Iznomātājam par Iznomātāja sniegtā pakalpojuma (auto nomas) neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no pakalpojuma saņemšanas dienas. Klients iesniedz prasījuma pieteikumu Iznomātājam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Par pakalpojuma iegādes dienu uzskatāma diena, kad Iznomātājs nodevis un Klients pieņēmis attiecīgo pakalpojumu (auto nomu).

Klients, kuram sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums, ir tiesīgs pieprasīt, lai Iznomātājs veic vienu no šādām darbībām:

1) attiecīgi samazina pakalpojuma cenu;

2) bez atlīdzības novērš sniegtā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina Klineta izdevumus par neatbilstības novēršanu;

3) atceļ līgumu un atmaksā Klientam par pakalpojumu samaksāto naudas summu.

4) atceļot rezervāciju 24h pirms pakalpojuma sniegšanas firmai ir tiesības autorizēt no klienta kartes summu, kas atbilst 1 dienas pakalpojuma cenai.

We accept